empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Llame al
902 297 297

Ben-Net supera novament l’Auditoria Legal en Prevenció de Riscs Laborals

Com ja vam assolir a l’any 2007, el passat 21 de Novembre de 2011 Ben-Net ha superat de nou l’Auditoria Legal externa en matèria preventiva, acreditat per l’entitat certificadora Full Audit.

Com sempre, aquest fet representa una gran oportunitat de millora de la gestió preventiva de la nostra activitat i manifesta el gran interès de la nostra organització en referència a l’evolució favorable de les condicions de treball de la nostra plantilla.

Per finalitzar, esmentar que aquesta preocupació queda latent a la cultura mantinguda per Ben-Net des dels seus inicis, on plasma la seva lluita i la destinació de recursos considerables a aquesta tasca i al compliment total de la Llei 3/1995 de Prevenció de Riscs Laborals.

Sistemes Integrats de Gestió
23.02.2012

Ben-Net - empresa de limpieza - Barcelona

Ben-Net es una empresa de limpieza de Barcelona. Fundada en 1972, Ben-Net es la empresa madre del Grupo BN, grupo de empresas de limpieza con cobertura en Cataluña y la Comunidad de Madrid y las principales capitales de provincia de España. El Grupo BN está formado por 1.300 personas que prestan servicio a más de 2.000 centros de trabajo.

Opiniones sobre Ben-Net

Certificaciones de la empresa