empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Llame al
902 297 297

Ben-Net renova les seves certificacions en Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscs Laborals

Seguint amb la política seguida per la nostra empresa des de l’any 1999, el passat 30 de Maig de 2010 Ben-Net ha renovat les seves certificacions ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Les normes abans esmentades regulen i avalen la nostra metodologia de treball en matèria de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscs Laborals, respectivament.

Aquesta renovació ha estat possible gràcies al bon treball i esforç diari per part de tot el personal de Ben-Net acreditat per l’entitat certificadora Det Norske Veritas (DNV) i demostra l’aposta realitzada per la nostra empresa per la millora contínua, el respecte envers l’entorn que ens envolta i la nostra preocupació per la preservació de la seguretat i salut del nostre personal.

Sistemes Integrats de Gestió
23.02.2012

Ben-Net - empresa de limpieza - Barcelona

Ben-Net es una empresa de limpieza de Barcelona. Fundada en 1972, Ben-Net es la empresa madre del Grupo BN, grupo de empresas de limpieza con cobertura en Cataluña y la Comunidad de Madrid y las principales capitales de provincia de España. El Grupo BN está formado por 1.300 personas que prestan servicio a más de 2.000 centros de trabajo.

Opiniones sobre Ben-Net

Certificaciones de la empresa