empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Llame al
902 297 297

NOVA DIVISIÓ DE NETEGES TÈCNIQUES

Amb efectes a 1 de maig de 2.012, BEN-NET/GRUP BN amplia el seu ventall de serveis mitjançant la creació de la nova divisió de neteges tècniques.

Aquest nou pas ha estat possible gràcies a l’adquisició de la cartera de clients, actius i absorció del personal directe i indirecte de l’empresa especialitzada en neteges tècniques, CATALANA DE LIMPIEZAS TÉCNICAS, S.L.

La direcció i el control d’aquesta nova divisió estarà en mans del gerent i l’equip que fins la data dirigien CATALANA DE LIMPIEZA TÉCNICAS, i que s’integren a BEN-NET/GRUP BN garantitzant la continuïtat de la bona tasca realitzada fins la data, i potenciant-la amb l’aprofitament de les sinergies que ofereix el fet de pertanyer a un grup de major tamany i recursos.

Resum dels serveis que BEN-NET/GRUP BN presta tambè a partir de 1 de maig des de la nova Divisió de neteges tècniques:

SERVEIS DE NETEJA TÈCNICA PER SECTORS:

SECTOR ACER I LAMINACIÓ:

Forns de fusió, campanes i conductes
Forns de reescalfament
Colada contínua
Desbasts
Serres
Enduridores
Filtres (neteja i canvi)
Centrals hidràuliques

SECTOR QUÍMIC:

Dipòsits i cubetes
Reactors i condensadors
Intercanviadors
Filtres (neteja i canvi)
Màquines de envasat
Transportadores

SECTOR ALIMENTACIÓ:

Cubes i dipòsits
Sitges de farina i sucre
Càmeres frigorífiques
Túnels de congelació i fermentació

SECTOR ARTS GRÀFIQUES:

Unitats d’impressió rotatives offset i planes
Plegadores
Canviadores de bobines
Encartadores
Preimpressió

SECTOR AUTOMOCIÓ:

Cabines de pintura amb cortina d’aigua
Cabines de pintura amb pols
Túnels de desgreixatge de peces
Túnels de desgreixatge i fosfatat
Ciclons i filtres de mànigues
Transportadores
Injectores per plàstics
Injectores per alumini i zamac
Forns de secat i polimeritzat
Decapat de útils de pintura

ALTRES SERVEIS DE NETEJA TÈCNICA:

Neteja i extracció de fums de cuines industrials
Neteja i rehabilitació de conductes d’aire condicionat
Neteja i rehabilitació de sostres de qualsevol superfície

DECAPAT DE PECES I UTILS PER ELIMINACIÓ DE PINTURA:

Decapat de peces i útils (bastidors, reixes, ganxos i carros) per retirar el excés de pintura acumulat durant el procés productiu
Decapat pirolític (forn de piròlisis controlada) i posterior rentat amb aigua a pressió
Decapat químic (banys alcalins a 60º) i posterior rentat amb aigua a pressió
Granallat : neteja per projecció de granalla d’acer

MANTENIMENT D’INSTALACIONS AMB RISC DE LEGIONELOSIS:

Torres de refrigeració
Circuits d’aigua calenta sanitària i aigua pel consum humà
Circuits de refrigeració
Descalcificació i desincrustació d’impureses adherides a les canonades per l’interior i exterior

CONTROL DE PLAGUES:

Desinfecció
Desinsectació
Desratització

Ben-Net - empresa de limpieza - Barcelona

Ben-Net es una empresa de limpieza de Barcelona. Fundada en 1972, Ben-Net es la empresa madre del Grupo BN, grupo de empresas de limpieza con cobertura en Cataluña y la Comunidad de Madrid y las principales capitales de provincia de España. El Grupo BN está formado por 1.300 personas que prestan servicio a más de 2.000 centros de trabajo.

Opiniones sobre Ben-Net

Certificaciones de la empresa