empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Neteja de rotatives

La indústria de les arts gràfiques i en concret les rotatives de la premsa diària requereixen d’una cura especial per al manteniment de llurs unitats d’impressió. D’allò depèn la qualitat final del producte imprès. És per això que aquesta maquinària requereix d’un esforç de neteja especialitzat.

Ben-Net/Grupo BN té més de 10 anys d’experiència en el manteniment preventiu de neteja de rotatives enfocat a la eliminació de les causes bàsiques de l’aparició d’impureses en la impressió.

Les instal·lacions de rotatives sovint són projectes a mida què inclouen una sèrie de components coordinats entre sí. Com per exemple:

 • Plegadores
 • Gautxos i pas de paper
 • Unitats d’impressió
 • Bateries
 • Tinters
 • Conjunts d’embús
 • Línies de transport
 • Insertadores

La intervenció de Ben-Net/Grupo BN passa per dur a terme les següents feines:

 • Netejar la pols de paper
 • Netejar la guia de la banda
 • Aspirar les guies d’arrossegament de bobines
 • Netejar exterior de superestructures i quadres
 • Netejar rodets de pas de paper
 • Buidatge de barques
 • Retirar la pols de tinta i paper
 • Netejar els dispositius rentadores de rodets
 • Neteja i conservació de l’interior de les parets i fossats
 • Neteja de superestructures
 • Neteja de terres, escales i baranes
 • Neteja exterior de les estructures i armaris

A mesura que es du a terme la neteja, s’inspeccionen les zones d’accés restringit per a diagnosticar possibles deficiències actuals o potencials que es detallaran en un informe tècnic de la intervenció per a coneixement del client i del seu departament d’enginyeria o manteniment.

A Ben-Net/Grupo BN donem molta importància que el client valori els nostres serveis, per la qual cosa el nostre compromís és vincular el cost del nostre manteniment a la consecució d’objectius què beneficiïn al client en forma de reducció d’incidències o increment de les hores de disponibilitat de la instal·lació.

Sectors relacionatsSol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa