empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Neteja de túnels de desengreix i rentat

Els túnels de desengreix són equips que eliminen els greixos i impureses de les peces fabricades mitjançant injecció plàstica, conformació o d’altres processos industrials. Per a desengreixar i rentar disposen de cubes i circuïts d’aigua tractada, que serà projectada a la peça mitjançant ranures dirigides. En el cas que les superfícies interiors del túnel estiguin contaminades per partícules de pols, aquestes podrien adherir-se al recobriment de la peça, causant defectes en ella.

Procès de neteja

Ben-Net/Grupo BN intervé en aquests equips per evitar aquest tipus de problemes i incrementar la fiabilitat productiva i la qualitat oferides. Les passes a seguir es detallen a continuació:

  • Deshabilitació i bloqueig de components
  • Buidatge i neteja de cubes de rentat i desengreix
  • Neteja de circuït d’aigua
  • Extracció i neteja de filtres
  • Extracció i neteja de ranures
  • Neteja de parets interiors del túnel
  • Retirada de peces què hagin caigut en el túnel

Prova final de funcionament

Per finalitzar la intervenció, sempre amb el vist-i-plau del client, es dur a terme una prova de funcionament del túnel per a comprovar l’eliminació de les incidències.

Informe tècnic del tractament realitzat i incidències

Al finalitzar la intervenció Ben-Net/Grupo BN realitza i entrega al client un informe del tractament realitzat on s’analizarà les hipotètiques incidències detectades.Sol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa